Bělobrádek a Kalousek zachraňovali čest sněmovny

By , in Česko on . Tagged width:

Dnes Poslanecká sněmovna na své mimořádné schůzi jednala o tom, zda připustí možnost diskuse o výrocích Tomia Okamury, kterými popíral podobu utrpení Romů v koncentračním táboře v Letech u Písku, a o jeho případném odvolání z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny. Nakonec poslanci tuto debatu nepřipustili, protože hlasy ANO (s výjimkou poslance Vyzuly), SPD a KSČM zabránily přijetí programu schůze.

Přesto však zazněly některé projevy, které si zaslouží mimořádnou pozornost, byť z různých důvodů. Nejprve místopředseda SPD Radim Fiala vystřihl rétorický kousek hodný 30. let a ukázal tak, kam jsou extrémistické strany v roce 2018 uprostřed Evropy schopné (zatím jen slovně) zajít. Na něj pak reagovali za TOP09 Miroslav Kalousek a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek zásadními projevy, jimiž de facto zachraňovali čest celé sněmovny, protože se v nich jako jedni z mála poslanců kategoricky vymezili proti protofašistickým tendencím, proti popírání hrůz holocaustu a populistickému primitivismu, jenž je schopen zneužít a deformovat i humanistická hesla do zvrácených interpretací. Jejich postoj je o to cennější, že rozhodně nevede k získání obecné popularity.

V této principiální diskusi a především ze závěrečného hlasování navíc vyplynulo, co současné rozložení hlasů ve Sněmovně nabízí jako konečné řešení dnešní politické situace – sladěnou hlasovací většinu stran ANO, SPD a KSČM, která je ochotna prosadit vše, co potřebuje, i za cenu legitimizace těch největších extrémů.

Níže jsou k dispozici všechny tři projevy, převzaté ze stenozáznamu sněmovny, přičemž zvýraznění redakce ukazuje ty nejzásadnější části projevu, které pro základní orientaci a pochopení podstatného postačují.

Projev Radima Fialy, místopředsedy SPD, je ukázkovým přehledem argumentačních faulů a vzájemně se vylučujících tvrzení (nejpikantnější je, jak Fiala oponenty obviňuje z nálepkování jejich nálepkováním). Když se někdo hlásí k zájmům českého národa, opravdu to neznamená, že nemůže být zároveň popíračem holocaustu. Stejně tak nikdo nevyzdvihuje žádné fašisty jinde v Evropě, jak se Fiala snaží podsouvat, naopak SPD je součástí celoevropské sítě proputinovských stran (více v článku Tomio Okamura ve společnosti proputinovských extrémistů z celé Evropy) a popírá i základní spojenecké vazby České republiky. Přičemž jakkoliv se dnes snaží Fiala předstírat dojemnou péči o památníky holocaustu po celém Česku, dosud nebylo známo, že by pro tuto péči SPD něco dříve podnikala.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, nehodlám si zde hrát na historika, ale je nezbytné připomenout některé souvislosti neboť utrpení lidí se v podání některých kolegů stává nástrojem politického boje a manipulace. Naše hnutí je vlastenecké. Hlásíme se k zájmům našeho národa. Hlásíme se k jeho tradicím a cítíme také závazek za jeho oběti. Proto nemůžeme být popírači holocaustu. A nemůžeme být podezíráni, že zpochybňujeme utrpení jeho obětí. Likvidace českého národa byla součástí plánů rasového řešení evropského prostoru. Konečné řešení české otázky podepsal sám Heydrich, který byl hlavním projektantem tohoto organizovaného vraždění. Český národ je tedy na stejné pozici ve věci konečného řešení, jako byly ostatní skupiny obětí holocaustu. Naše štěstí bylo pouze v tom, že v pořadí likvidace jsme byli odsunuti na dobu po válce, protože nacistická německé mašinerie potřebovala využít naši pracovní sílu. Během druhé světové války probíhala plánovitá likvidace národů, etnických skupin, postižených lidí, lidí jiné sexuální orientace a v neposlední řadě také lidí jiného politického názoru. My nebudeme vyčleňovat oběti ani podporovat pozitivní diskriminaci některých obětí německého nacistického vraždění na úkor obětí ostatních. Kolegové ze strany lidové a někteří další rozehráli ve spolupráci s médii politickou hru, jejímž cílem je nalepit na SPD označení fašistické hnutí. Není to nic nového. Každý v Evropě, kdo nehraje komedii podle režie Bruselu, je fašista a extremista. Děje se to ve Francii v případě Marine Le Pen, děje se to také v případě úspěšné italské Ligy Severu Mattea Salviniho. Děje se to prostě všude tam, kde se někdo pokusí dělat politiku v národním zájmu a v zájmu svobody občanů. Nálepkování je běžná součást a taktika neomarxistických globalistů. Neomarxismus je podstatou politiky elit EU. Vytvořili lež, že zastánci národních hodnot a vlastenci musí být považováni za fašisty. Podle těchto neomarxistických měřítek by dnes byl pravděpodobně za fašistu označen i Tomáš Garrigue Masaryk. Mimochodem dnes si připomínáme 168. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka.

Je velmi zajímavé, že ve stejné době naprosto jasné prvky rehabilitace nacismu a válečných zločinů jsou tolerovány a dokonce podporovány. V celém Pobaltí probíhají pamětní srazy SS. Na Ukrajině je oslavován zločinec Bandera. Ano, na této Ukrajině před jedním nebo dvěma lety se zločinec Stepan Bandera stal národním hrdinou Ukrajiny. Tato prokazatelná tendence nevadí. V Pobaltí a na Ukrajině se tito náckové vymezují proti Rusku. Takže to jsou dobří náckové a zaslouží podporu tak zvaných demokratických politiků. Zmiňuji tyto okolnosti záměrně proto, abych ukázal na faleš, která dnes obecně v této věci probíhá.

A nyní fakta. Historikové uvádějí, že v naší zemi je asi 2 500 míst, kde za druhé světové války byli internováni, vězněni, mučeni a vražděni lidé. Je naší povinností tato místa důstojně připomínat. Je zároveň naší hanbou, že tak nečiníme. Řada míst a památníků je v žalostném stavu. Na jejich údržbu nebo obnovu chybí prostředky. Kdyby tady byl ministr kultury, určitě by mi to potvrdil. Proto je velmi zásadní, aby prostředky vynakládané na připomínku utrpení lidí byly využity efektivně.

Dnes se například vede debata, jak efektivně využít finanční prostředky na připomínku popraviště na pardubickém zámečku. Nikdo nepodezírá projektanty, usilující o co nejefektivnější řešení, z toho, že by zpochybňovali připomínku tohoto místa, kde se vraždilo. V těchto souvislostech považuji za zcela legitimní debatu o tom, za jakých okolností a jaké finanční prostředky vynakládáme na důstojnou připomínku jednoho jediného místa.

A tady je potřeba jasně říct, že tábor v Letech není nejvýznamnějším z hlediska připomínání obětí nacistické zvůle. Vynaložení finančních prostředků v případě tábora v Letech nepodpořil ani ministr financí minulé vlády a asi dobře věděl proč. Je to neprůhledná transakce, která znevažuje připomínku místa a zabraňuje vynaložit finanční prostředky na opravdu a zvýšení piety jiných míst, kde se mučilo a zabíjelo. Tato místa ale mají smůlu. Nejsou v centru pozornosti Sorosových neziskových organizací a s nimi spojených politiků, aktivistů a médií, kteří si přisvojili morální právo rozhodovat a uplatňovat pozitivní diskriminaci při hodnocení míry utrpení. Tam, kde byli u nás vražděni Slované, především Rusové, tam, kde byli vražděni partyzáni, čeští vlastenci, to je dnes méně zajímavé a méně potřebné připomínat nebo konce je zájem takové skutečnosti ignorovat. Tam není zájem věnovat stamiliony. Naopak se drze objevují hlasy jako bychom my, Češi byli spoluzodpovědni za zločiny nacistického Německa, opakuji, Češi, kteří měli svůj rozsudek konečného řešení a měli zmizet z mapy Evropy.

Je naprostou ironií, že politickou hru dnes rozehrává Strana lidová, jejíž členové v pozici představitelů Vlády České republiky navštěvují srazy sudetoněmeckých organizací a v nás chtějí vyvolat pocit viny. Tato zjevná politická kolaborace se přímo vysmívá historickým souvislostem. Je historickým faktem, že sudetští Němci byli jedni z autorů konečného řešení české otázky a pouze vítězství spojenců, zaplacené na našem území životy spojeneckých vojáků, především Rusů a Rumunů, nás uchránila od faktické biologické likvidace.

Vážené kolegyně a kolegové, musel jsem udělat krátkou a neúplnou historickou exkurzi, abych se jasně vymezil vůči nálepkování a manipulaci, která dnes na tato témata probíhá. Lidé, kteří hrají politické hry s cílem zvrátit výsledek demokratických voleb, zneužívají utrpení lidí a zneužívají historii. Lidé, kteří chtějí vůči obětem uplatňovat princip pozitivní diskriminace, poškozují památku obětí všech bez rozdílu. Lidé, kteří tvrdí, že český národ je spoluzodpovědný za nacistický holocaust, lžou. Přestaňme zneužívat památku obětí nacismu k politickým cílům. Kolega Tomio Okamura neúplně interpretoval historická fakta. Tuto věc vyřešil. Politické soupeření nechť řeší voliči. Pokud kolegové ze Strany lidové prosadí popření principu, na kterém sněmovna začala pracovat, a to poměrného zastoupení podle výsledku voleb, je to samozřejmě součástí politické hry, která má zabránit vzniku stabilní vlády. Je to součástí cynického plánu, jak svázat ruce vítězi voleb a omezí jeho vyjednávací prostor.

Naše hnutí se demokratického soupeření prostřednictvím voličů nebojí. Naopak. Lidé v této zemi mají plné zuby falešné politiky a mediální manipulace. V dalších volbách se o tom jistě přesvědčí i Strana lidová. Představitelé strany lidové mluví o Sudeťácích jako o milých, drahých krajanech. Dovolím si vám připomenout, že tito pro vás milí krajané jsou organizací založenou skutečnými nacisty a fašisty. Je nutné připomenout pány Rudolfa Lodgmana von Auen, zakladatele Sudetoněmeckého politického hnutí, pana Waltera Bechera, pana Siegfrieda Zoglmana. To nejsou produkty nálepkování. To jsou nacisté a fašisté kovaní hrůzou války a holocaustu. Tito lumpové a ideoví vrazi našeho národa jsou zakladatelé a bývalí mluvčí vašich dnešních milých krajanů. Součástí milých krajanů, pane Hermane, Bělobrádku a Bartošku, prostřednictvím pana předsedajícího, je i organizaci Witikobund. Je personálně jasně propojena se Sudetským landsmanšaftem. Cituji ze zprávy českého Ministerstva vnitra z roku 2004: Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů, spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech včetně takzvané holocaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení. Konec citace.

Nikdy bych si nedovolil ztotožňovat Stranu lidovou s lidoveckými kolaboranty z let 1948 – 1989. Byli to lidé, kteří zradili demokracii a křesťanské hodnoty. Dnešní vedení Strany lidové se také vykašlalo na demokratické hodnoty a také slouží lidem v Bruselu, kteří ohrožují demokracii a svobodu. Kolaborujete, podrážíte, škodíte, když můžete a popíráte hodnoty, o kterých falešně tvrdíte, že je hájíte. Děláte to pro vlastní moc, peníze a cizí zájmy. Nemáte už žádný vlastní program pro Českou republiku a naše lidi. Jste jako buben. Děláte hluk a uvnitř není nic. Tahle muzika už lidi otravuje. Pošlou vás do politických dějin.

Vážené dámy a pánové, je třeba, aby se sněmovna vrátila ke své práci. Začala pracovat v zájmu občanů, kteří tuto sněmovnu zvolili a k této práci ctila ústavní zvyklosti. Pevně věřím, že zde je dostatek kolegyň a kolegů, kteří odmítnou tancovat jako medvědi podle bubínku Strany lidové. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v sále.)

Projev Miroslava Kalouska, TOP09.

Dámy a pánové, pan Okamura omlouval svůj výrok jednak horečkou, jednak nepřesným vyjádřením. Způsobem, který, přiznám se, není pro mne příliš přijatelný, ho tady obhajoval i pan předseda Fiala a všichni tvrdí, že proti Romům pan předseda poslaneckého klubu SPD, Fiala – vidím trochu zděšení v tvářích kolegů ODS – s tím, že pan místopředseda Okamura proti Romům osobně přece vůbec nic nemá.

My, kteří občas zajdeme na facebookový profil některých našich kolegů, tak víme, co říkají skutečně a jak lze jejich slova číst. Já se pokusím, snad se mi to podaří, abych necitoval nepřesně pana místopředsedu, vám pustit šestačtyřiceti vteřinový záznam jeho řeči. (Pouští do mikrofonu záznam řeči na facebookovém profilu Tomia Okamury z tabletu.)

Hlas Tomia Okamury:„Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém facebookovém profilu. Za posledních 70 let stoupl počet Romů v České republice 32 krát. Ano, slyšíte dobře. Je to skutečně neuvěřitelný nárůst. Zatímco v roce 1945 u nás žilo 10 000 Romů, tak letos je to podle odhadů 320 000. Jen za posledních 14 let se jejich počet zdvojnásobil. Podle mého názoru je stávající strmý růst romské populace jedním ze dvou největších bezpečnostních rizik pro Českou republiku. Samozřejmě tím druhým jsou nepřizpůsobiví imigranti.“ (Poslanci Pirátů bouchají do lavic na protest.)

Prostřednictvím pana předsedajícího položil jste si, pane místopředsedo Okamuro, otázku, proč tady v roce 1945 bylo těch Romů tak málo? A nebylo tady taky náhodou taky málo Židů? A nebylo to náhodou z úplně stejného důvodu? Z důvodu největšího zvěrstva v historii lidské civilizace, které vy zlehčujete a popíráte. A teď, když jste natáčel tuhle řeč pro svůj facebook, tak jste neměl horečku. Tohle je na vašem facebooku a tímhle vy oslovujete občany České republiky.

Položil jste si taky otázku, nebo nechtěl byste nám vysvětlit během té mimořádné schůze, jejíž program doufám bude schválen – proč občané České republiky s ústavními právy občanů České republiky romské národnosti – no, není to jediná menšinová národnost, která žije v našem státě – proč je jedním ze dvou největších bezpečnostních rizik? Proč jsou naši spoluobčané jedním z těch dvou největších bezpečnostních rizik? A nechci domýšlet, jak přemýšlíte o eliminaci a likvidaci tohoto, podle vás, bezpečnostního rizika.

Pan předseda klubu SPD Fiala řekl, že jste vlastenecké hnutí a odkazoval se dokonce na Tomáše Garrigua Masaryka. Máme 7. března, slavíme den narození Tomáše Garrigua Masaryka, tak mi dovolte jeden jeho citát: „Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k jiným.“ Konec citátu. Prostřednictvím pana předsedajícího vy, pane místopředsedo Okamuro, tu nenávist šíříte. Šíříte nesnášenlivost spolu s řadou dalších kolegů.

A za poslanecký klub TOP 09 chci říct, že si opravdu nepřejeme, aby člověk, který šíří nenávist a nesnášenlivost, reprezentoval Poslaneckou sněmovnu v pozici místopředsedy. Protože my jsme členové té Poslanecké sněmovny a myslíme si, že takováto reprezentace je mezinárodní ostuda. Udělal byste nám samozřejmě velikou radost, kdybyste si vzal příklad z pana poslance Zdeňka Ondráčka a rezignoval sám. V takovém případě nám klidně můžete říct, že jsme demokratická žumpa. Můžete nám to říct třeba třikrát, my to uneseme. Důležité je, že už nás nebudete reprezentovat.

Pokud tak neučíte, záleží samozřejmě všechno na hlasování poslanců klubu ANO. Je to nejsilnější klub a oni rozhodnou, zda nás někdo, kdo šíří nesnášenlivost a nenávist, bude reprezentovat dál, či ne. Dovolil bych si podotknout, milí kolegové z klubu hnutí ANO, že před poměrně malou chvílí váš pan předseda Babiš v Muzeu romské kultury v Brně uctil oběti romského holokaustu a připomněl, že něco takového už se nikdy nesmí opakovat.

No, slova jsou slova a činy jsou činy. Pokud vy se dnes rozhodnete, že popírač holokaustu a šiřitel nesnášenlivosti a nenávisti vůči jiných etnikům má dál reprezentovat Poslaneckou sněmovnu, tak se sice od něčeho slovy distancujete, ale svým vlastním činem, tedy hlasováním, to podporujete. Tady je váš Rhodos a tady teď skočte. Buď k podpoře civilizované společnosti, k ideálům humanismu, na kterých je založena naše republika, k ideálům rovnosti v právech a důstojnosti před zákonem, nebo skočte k podpoře extremismu. To se snadno ukáže podle vašeho hlasování. Já vám držím palce, abyste to zvládli. Děkuji vám. (Potlesk z pravé strany sálu.)

Projev Pavla Bělobrádka, předsedy KDU-ČSL:

Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl říci, že když jsem četl jednu z knih Tomia Okamury, byl tam citát, který mám také rád a který vám teď přečtu. Je od německého antifašisty, člověka, který byl skutečným hrdinou.

A říkal: Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem. Nebyl jsem komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem, nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem, nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mě zastal.

Já myslím, že to, co tady zažíváme, a to, o čem tady diskutujeme, a byl bych skutečně rád, abychom mohli diskutovat nejenom my s přednostním právem, ale všichni poslanci tohoto slovutného orgánu, tak abychom si uvědomili, že tady hovoříme o člověku, který rozděluje lidi podle toho, do jaké patří etnické skupiny, a podle toho jim dává nálepku. Dává jim nálepku, že jsou všichni takoví.

Předseda poslaneckého klubu SPD v podstatě srovnal, že všichni tzv. sudeťáci byli nacisté. Já bych vám přál, abyste se jel podívat někdy na sjezd krajanského sdružení. Ano, je tam Witikobund a je také velmi odporný a já se od něj jasně distancuji. Ale jsou tam lidé, kteří jsou v CSU. Jsou to lidé z SPD, což v Německu jsou sociální demokraté. Ti tam mají svoje stánky. Jsou tam lidé, kteří se jednoznačně distancují od nacismu. Jsou to lidé, kteří umějí udělat jednoznačnou a naprosto nekompromisní kritiku nacismu. Ale tady přeci jde o to, že mezi těmi sudeťáky jsou i antifašisté, kteří odešli i na protest proti tomu, co se tady dělo po roce 1945 a v roce 1945. Jsou tam lidé, kteří sami trpěli za nacismu. A vy je všechny házíte do jednoho pytle, stejně jako takhle házíte všechny Romy. Jsem přesvědčen, že to takto nejde.

Víte, rádi mluvíte o křesťanských hodnotách. Mě by zajímalo, jestli vůbec víte, co to je. Ona ta otázka není zas tak snadná a docela by mě zajímalo, když se jí zaštiťujete, co by to bylo. Já chápu, že cítíte určitou nervozitu i z padajících preferencí, chápu, že se vymezujete vůči nám. (Projev nesouhlasu poslanců SPD, smích.) Já tomu rozumím, každopádně jediná záchrana pro vás je, abyste byli ještě prudší a abyste byli ještě daleko agresivnější než jste nyní.

Já z toho nemám radost, každopádně jsem přesvědčen, že to, že nenávist a lži patří mezi vaši výbavu, že to je evidentní. A myslím, že můžeme v rámci předvolebního boje dokonce i akceptovat vaše lži o migraci. Myslím si, že to prostě je váš styl a je to váš nástroj. Ovšem pokud tady rozvíjejí vaši čelní představitelé takovéto nesmysly, tak to jsem přesvědčen, že byste se měli stydět.

A dodám ještě jeden citát. K vám, tak zvaným vlastencům. Je to citát Karla Čapka z roku 1926. „Není ošklivější věci, než dělá-li se z vlastenectví živnost. Je to podobná morální prostituce, jako kdyby se někdo chtěl živit svou ctností. Slušný člověk o sobě nevytrubuje, že je národně uvědomělý, jako o sobě neprohlašuje, že je poctivý. To se snad mezi neporušenými lidmi rozumí samo sebou.“ Ano, je to ten Karel Čapek, který byl na seznamu Gestapa a který by skončil určitě v koncentráku, možná v nějakém pseudokoncentráku, protože by si tam mohl volně dojít na toaletu, která byla velmi krásná, určitě. V tom koncentráku, ve kterém zahynul jeho bratr. A myslím si, že velmi pokrytecké od vás všech je v tomhle vaše snaha se balit do české vlajky. Vy tady hovoříte, pan předseda Radim Fiala, prostřednictvím pana předsedajícího, tady hovořil o různých památkách. Víte, je zajímavé, že vás jsem nikdy neviděl, že byste se byli poklonit památce našich parašutistů, mimochodem bytostně spjatých s lidovou stranou, protože Orel, a máme tady starostu Orla, měl stejného zakladatele. A ti kluci, kteří provedli vojenský útok na Heydricha, tak čtyři z nich, kteří zahynuli potom v Resslovce, byli orly. Nikdy jsem vás tam neviděl. Nikdy jsem vás neviděl, že byste byli v Ležákách.

Víte, to jsou jen takové řeči, ale skutečnost je jiná. Že vám není hanba zaštiťovat se vlastenectvím! Zaštiťovat se tím, že tady byli lidé, kteří nasadili svůj život. A opírat se do lidové strany, to sice můžete, ale my máme svých mučedníků také desítky a stovky. A jak těch nacisty zavražděných, tak komunisty zavražděných. Ano, byli i kolaboranti. Ale také máme svoje mučedníky. A také jsme měli předsedu vlády v Británii. Také dožil ve vězeních a v internacích komunistických.

Jsem přesvědčen, že to, co tady prožíváme, je skutečně hraniční situace, kdy můžeme mít na některé věci skutečně rozdílný názor. Ale jsou hranice a limity, které se překračovat prostě nemají. Nemají se překračovat limity lidské důstojnosti. Každý člověk má svoji hodnotu. Každý člověk si zaslouží svoji lidskou důstojnost. A je jedno, jestli je malý, tlustý, plešatý, blonďatý, postižený, chytrý, ale to vám nic neříká. A to je jedna ze základních křesťanských hodnot, že lidská důstojnost nesmí být pošlapána. Že člověk je odrazem božím. Pochybuji, že vůbec víte, o čem mluvím. Že vám není hanba. (Silný potlesk zprava.)

Jak vypadalo hlasování jednotlivých poslanců o programu mimořádné schůze, na níž by byl projednán návrh na odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny. Návrh byl zamítnut, tedy nemohlo ani dojít k hlasování, kvůli němuž byla mimořádná schůze svolána.