Děti války: o generaci syrských dětí, které nezažily mír

By , in Zahraničí on .

Děti v Sýrii jsou největšími obětmi dlouhé syrské války. I když se jim podaří přežít, trvale to poznamená jejich duši. Eva Mošpanová z Českého rozhlasu přibližuje aktivity humanitárních organizací, které reportují o děsivých tragických osudech, ze kterých běhá mráz po zádech a jdou slzy do očí. Podle UNICEF prý zemřelo 652 dětí jen za rok 2016.

Marwan nenávidí letadla. Ne způsobem, který by mu bránil nastoupit do nich nebo ho nutil se během celého letu křečovitě držet křesla. Zhruba šestiletý kluk z Aleppa letadla nenávidí zcela jiným, živočišným způsobem, který ho nutí křičet, že mu zabila otce – pořád dokola a čím dál hlasitěji, stojí ve zprávě humanitární organizace Save The Children.

Ptát se syrských dětí na letadla je obecně velice citlivá záležitost. Když se s nimi humanitární pracovníci pokoušeli v uplynulých měsících o létajících strojích mluvit, měli smůlu – jedno nad nimi zrovna letělo. Zvuk, který by v Praze u dítěte vyvolal leda tak obdivný pohled vzhůru, vyděsil syrské děti natolik, že v sezení nešlo pokračovat. Jindy zradil humanitární pracovníky vítr, který zabouchl dveře. Místo jemného nadskočení nastal panický křik.

 

Děti v Sýrii jsou kvůli válce ohroženy mnoha různými způsoby, například i tím, že nemůžou dostat základní očkování, jak přibližují Lékaři bez hranic.

Válka v Sýrii je hrozná nejen kvůli tomu, že se jedná o násilný konflikt, ale také proto, že ovlivňuje životy lidí v této oblasti i méně nápadným způsobem, o kterém se příliš neví. Vzhledem k tomu, že konflikt eskaloval v roce 2012, drtivá většina dětí narozených v mnoha částech Sýrie není očkovaná. To nás velmi znepokojuje. Kvůli hromadnému vysídlení obyvatelstva se zdravotnické orgány a nevládní organizace na tyto aktivity nemohly zaměřit, ani na ně neměly dostatek prostředků. Některé děti dostaly nanejvýš jednu nebo dvě dávky v izolovaných kampaních. Syrské děti tak nejsou chráněny proti nemocem, kterým lze předcházet – spalničkám, zarděnkám, tetanu nebo zápalu plic.

Před válkou se děti v Sýrii běžně očkovaly. Nyní čelíme poměrně rozšířenému problému, a to zejména v oblastech ovládaných opozicí, kde pracujeme. Informace, které jsme získali sledováním zdravotního stavu vysídlených dětí z oblastí pod nadvládou Islámského státu, ukazují, že nebyly očkovány. Nevíme, jestli se jedná o všeobecný problém. Nemáme přístup do oblastí kontrolovaných vládou Sýrie, navzdory tomu, že jsme o povolení žádali. Podle údajů některých zdravotnických orgánů, které tam působící, očkování v těchto oblastech probíhá.

Hrdinství a obětavost Lékařů bez hranic můžete kdykoliv podpořit i vy.

 

 

Recommended articles