Prasklina stvoření

By , in Společnost on .

A Crack in Creation (2017) je nejstřízlivější, a tedy asi i nejlepší kniha o genovém inženýrství poslední doby. (Není tak grandiózní jako Life at the Speed of Light Craiga Ventera, ani to není fantasy a la Harari.) Doporučoval ji známý evoluční biolog Richard Dawkins a její autorkou je vědkyně Jennifer Doudna, spoluobjevitelka revoluční techniky známé jako CRISPR, o níž se poslední dva tři roky šušká jako o příští velké věci v oblasti vědy a biotechnologií.

Stručně řečeno jde o velice spolehlivou, levnou a účinnou metodu, která umožňuje provádět genetickou manipulaci s dříve nevídanou přesností. Díky CRISPRu můžeme prakticky volně editovat genetický kód buněk či embryí (někdy i celých organizmů) a v podstatě tím natrvalo změnit, vymýtit či naopak oživit třeba i celý živočišný druh, včetně člověka. Je libo „záplatovat“ ještě nenarozené embryo proti všem známým genetickým defektům? Imunizovat celou populaci moskytů proti přenosu malárie či dengue? Technicky vzato to CRISPR umožňuje již dnes.

Potenciál relativně nenáročné metody je tak ohromující, že jediné, co šíření brání, jsou etické a bezpečnostní obavy. Kniha je do té míry oči-otevírající, že až ji dočtete, přijdou vám laické debaty o povolení či zákazu GMO asi jako bychom se dnes bavili, jestli je rozumné používat internet. Doudna vám nade vší pochybnost ukáže, že věda a s ní související technologie jsou už o pár generací dál a řítí se nezadržitelně vpřed, do neznáma.

Nejde tedy jen o čtivou vědeckou osvětu, ale o zásadní téma genetické budoucnosti lidstva, které podle autorky a celé vědecké obce vyžaduje celospolečenskou diskusi. Nečekaně máme v ruce nástroj, kterým můžeme relativně snadno vymýtit nemoci, jež lidstvo sužovaly po staletí. Dají se s ním však hrát i mnohem nebezpečnější hry a kniha i předestírá jaké. Velká je nikoli stylem, ale obsahem. Chcete-li aktualizovat svůj pohled na problematiku genetické manipulace a účastnit se zasvěceně veřejné debaty, tohle je kniha pro vás.

Recommended articles