Předluženost jako strukturální zátěž České republiky

By , in Česko on .

Rostoucí předluženost obyvatel je aktuálně velkým problémem i v České republice. Dle posledních údajů Exekutorské komory je aktuálně:

  • 834 tisíc lidí v exekuci, 
  • otevřených 4,5 milionu exekučních řízení a toto číslo stále roste,
  • 413 tisíc lidí se 4 a více exekucemi a toto číslo stále roste,
  • přes 140 tisíc lidí s 10 a více exekucemi a toto číslo stále roste,
  • více než 325 miliard korun celková exekučně vymáhaná částka (jistina bez příslušenství).

Ztráta majetku, zaměstnání, často i rozpad osobních vztahů a zhoršení zdravotního stavu vedou k postupné destrukci osobního i profesního života předlužených. Tento stav nedopadá negativně jen na samotného dlužníka, ale i na celou společnost.

Výše uvedené se stalo hlavní motivací pro projekt Předluženost v ČR” mapující problém vysoké míry předlužení. Projekt realizují nevládní organizace Ekumenická akademie z.s. a Otevřená společnost o.p.s. a je finančně podporován americkou nadací Bader Philanthropies.

Nejvýmluvnějším edukativním nástrojem je detailní vizualizace počtu a objemu exekucí v podobě mapy prezentující čísla na úrovni krajů až jednotlivých obcí. Představa o tom, jakou zátěž jednotlivci (a jejich okolí) na sobě mají, se tak zhmotňuje do nových, mnohem konkrétnějších a představitelnějších kontur.

Na webu je k dispozici další množství informací o souvislostech a příčinách vzniku exekucí: „nejčastěji příčinou neschopnosti splácet dluhy je souhra více nepříznivých okolností, jako je ztráta zaměstnání, rozpad manželství, onemocnění nebo úmrtí blízké osoby. Zadlužení lidé se navíc často potýkají se stresem, strachem a nedostatkem prostředků na zajištění základních životních potřeb.“ Ovšem nelze zapomínat ani na nezodpovědnost, nepoctivost a nedostatečnou finanční gramotnost.

Předluženost je komplexní problém, který často naráží i na komplikace na straně vymáhání – některé kroky ze strany exekutorů jsou kritizovány za necitlivost, cílené neřešení problémů, zbytečné navyšování dlužné částky, v exekuci je absurdně dokonce 4000 dětských dlužníků apod. Příklady necitlivého postupu při vymáhání dluhů shrnuje například tento blogspot.

1. Je proti vám vedena exekuce pro směšně nízkou částku.
2. Exekutor vám naúčtoval nesmyslně vysoké náklady.
3. Exekutor nespojil vašich několik exekucí.
4. Exekutor vám dodal exekuční příkaz s nedostatečným poučením.

Problém navíc v čase roste a stává se tak strukturální zátěží pro celou zemi, protože namísto budoucnosti tíží téměř desetinu občanů závazky minulosti (obzvláště u dětí je to extrémně citelné), zvláště u případů, které jsou v tzv. dluhové pasti, tedy nejsou schopny se svým vlastním úsilím z dluhu dostat a řeší situaci pouze prohloubením problémů a dalšími dluhy.

I z těchto důvod se od 1. dubna vyhláškou Ministerstva spravedlnosti změnily podmínky pro vymáhání exekucí. Od 1. dubna se snižují poplatky za soudní vymáhání peněz. Exekutoři si musí u vymáhání drobných pohledávek účtovat o třetinu nižší odměny – tedy místo třech tisíc dva tisíce. Exekutoři v reakci na to hovoří o tom, že za takových podmínek bude nemožné praxi provozovat.

Bezplatnou poradnu pro dlužníky nabízí například Člověk v tísni.

Recommended articles