Proč nedává smysl zbourat Libeňský most

By , in Česko on .

Pražští radní rozhodli většinovým hlasováním o zbourání Libeňského mostu a o jeho nahrazení mostem novým. Rozhodnutí sice má ještě potvrdit zastupitelstvo hlavního města, ovšem vzhledem k většině lze předpokládat, že půjde pouze o potvrzení tohoto rozhodnutí.

Tento krok vyvolal vlnu protestů a kritik, z nichž nejvyargumentovanější přinesla iniciativa Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat, která adresovala pražské primátorce a ostatním zastupitelům Prahy tento otevřený dopis.

Vážená paní primátorko,

dnes bylo rozhodnuto Radou hl. m. o změně osudu Libeňského mostu. Jelikož se Zastupitelstvo hl. m. již 25. února 2016 usneslo, že most má být naopak rekonstruován, půjde tento tisk na jeho zasedání znovu. Během posledních dvou let se investovaly nemalé prostředky (40 mil. Kč) do přípravy rekonstrukce a údržby mostu. Nyní má být toto rozhodnutí opět změněno a máme se vrátit k projektu bývalého primátora Pavla Béma z roku 2006, jelikož se tato varianta zdá být nejrychlejším řešením vzhledem k tomu, že má již vydané územní rozhodnutí (ÚR) i stavební povolení (SP) a proběhlo již první kolo veřejné soutěže na dodavatele dle žlutého FIDIC. S tím ale přicházejí i největší obtíže, protože jak ÚR, tak SP počítají se zachováním původních pilířů a základů mostu a nepočítají se stavbou žádného provizorního přemostění ani pro MHD, ani pro automobily či dokonce ani pro pěší.

Domníváme se, že se k vám nemusely dostat úplné informace. Proto bychom Vám rádi sdělili alespoň ty nejzávažnější, o kterých si myslíme, že byste je měli vzít v úvahu před Vaším čtvrtečním hlasováním. V následujících odstavcích jsme je pro Vás přehledně shrnuli:

#1 Původní pilíře zůstávají u obou variant
Pilíře a základy se budou muset opravit stejným způsobem jak v případě rekonstrukce, tak novostavby. Buď se zvolí cesta zesílení, anebo náhrady jejich vnitřku. V obou případech je to tím pádem stejně rizikové a nákladné a vyplývají z toho do budoucna dle Kloknerova ústavu největší nároky na údržbu jak u rekonstruovaného mostu, tak u novostavby. V případě varianty rekonstrukce dojde pak, stejně jako u novostavby, k výměně hlavních konstrukčních částí (středních částí oblouků, které přenášejí největší zatížení) za nové. Ty jsou ukryty uvnitř mostu a tímto způsobem se zajistí jak plná funkčnost mostu pro tramvaje i auta, tak autentické zachování architektonických prvků, které jsou na jeho plášti. Dle zprávy Kloknerova ústavu byla potvrzena možnost sanace všech kubistických prvků, až na schodiště u nichž byla úspěšně odzkoušena metoda provedení repliky dle dochované původní dokumentace.

#2 Životnost rekonstruovaného mostu je výrazně delší
Životnost hlavních konstrukčních částí nebude omezena na 15 – 20 let, jak se někdy tvrdí, ale bude obdobná jako v případě novostavby. Životnost 15 – 20 let se dle Kloknerova ústavu týká hlavně částí, jako je zábradlí, či kandelábry, které se však po 15 – 20 letech nerozpadnou, ale budou muset být opravovány, což je zcela běžné i v případě novostavby.

#3 Udržovat se musí průběžně původní most i novostavba
Ani novostavba nevydrží bez údržby 100 let, mosty mohou naopak sloužit i několik stovek let, pokud je jim věnována dostatečná pozornost jako v případě Karlova mostu. Životnost 100 let u mostu neznamená, že poté musí být zbourán, ale že jeho určité části mají být příslušně opraveny. Jak je již zmíněno výše, v případě novostavby i rekonstrukce jsou konstrukční části vyměněny shodně za zesílené pilíře a nové oblouky, a tudíž jejich údržba je obdobná. U varianty rekonstrukce bude muset být věnována péče navíc hlavně původním povrchům a to obdobně často jako u novostavby. Toto však Kloknerův ústav vyčísluje na stovky tisíc ročně a ne na miliony ročně.

#4 Rekonstrukce dává příležitost přípravy provizorního mostu
Všichni víme, co způsobilo lednové uzavření mostu a nejspíše by toto nikdo nechtěl opakovat. V případě náhlého rozhodnutí o zbourání mostu není ale připraven projekt na provizorní most, a tudíž by spojení mezi Holešovicemi a Libní bylo přerušeno na celou dobu realizace stavby, tj. 2-3 roky. Předtím, než bude rozhodnuto o bourání, by se měl připravit kvalitní plán zajištění náhradní dopravy mezi Libní a Holešovicemi. V případě přípravy rekonstrukce mostu je možné současně připravit i provizorní most, který by sloužil alespoň pro MHD.

#5 Rekonstrukcí zachráníme architektonicky jedinečný most
Zbouráním mostu přijdeme o světově jedinečný unikát, který odráží kubistické období architektury natolik typické pouze pro Československo. Můžeme diskutovat o tom, zda je most více avantgardní, či puristický, nebo kubistický, ale jisté je, že je již posledním takovým na světě a již dnes je odbornou obcí oceňován. Dá se očekávat, že v případě rekonstrukce se postupem času povědomí o jeho umělecké hodnotě rozšíří i mezi turisty navštěvující „kubistickou“ Prahu.

#6 Do nákladů na výstavbu nového mostu je potřeba zahrnout i náklady na rozšíření soumostí
Dnešním rozhodnutím Radní nerozhodli pouze o projektu mostu přes Vltavu, který je nejvíce diskutován, ale o celém projektu rozšíření komunikace od Palmovky (ulice Voctářova, kde mají být vybudovány nájezdy do neexitujícího tunelu), až po Maniny. Celá tato komunikace má být rozšířena na 26 metrů a celkové náklady tak sahají až ke 2 mld. Kč.

#7 Stávající most také vyhovuje potřebám Dopravního podniku
Jedním z argumentů pro rozšíření je oddělený tramvajový pás. Na stávajícím mostě je ale též možné oddělit tramvajovou a automobilovou dopravu. Ostatně od otevření mostu na konci února je již doprava oddělena.

#8 Proč Ministerstvo kultury neprohlásilo most za památku
Ministerstvo kultury ve svém rozhodnutí uznalo vysoké architektonické hodnoty celého mostu. Rozhodlo však o jeho neprohlášení a to z důvodu nízké autenticity jeho konstrukčních částí po rekonstrukci. Všechny kubistické prvky však mohou být sanovány či nahrazeny. Pokud tedy chceme zachovat tuto hodnotnou a na světě jedinečnou architekturu i pro naše děti, máme zde možnost most opravit.

Prosíme Vás tedy o setrvání na stanovisku z února 2016, které požaduje most rekonstruovat v současné šíři, jak doporučuje většina odborné obce a jak Vás též požádali občané celkem ve 2 peticích s téměř 4 000 podpisy.

Zároveň Vás žádáme jménem petentů o pevné zařazení bodu k jednání na 17. hodinu.

S úctou zdraví

Adam Scheinherr
Dita Krouželová
Tomáš Mařík
Petr Zeman
iniciativa Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat

 

Recommended articles