Proč se tolik nekompetentních mužů stává lídry?

By , in Společnost on .

O zajímavém fenoménu, při kterém se sebedůvěra zaměňuje s kompetencí, si můžete přečíst překlad Proč se tolik nekompetentních mužů stává lídry? z anglického originálu v Harward Business Review zveřejněný na Britských listech.

Jedná se o důležitý postřeh, byť možná příliš zobecňující. A kromě popsaného ještě neuvádí sociální sítě známostí a vazeb jako důvod vzájemné podpory jednotlivých aktérů vrcholu společenské pyramidy.

Skupiny bez vedení mají přirozenou tendenci zvolit si do čela do sebe zahleděné, přehnaně sebevědomé a narcistické jedince a že tyto osobnostní charakteristiky nejsou mezi muži a ženami stejně rozšířeny. Freud tvrdil, že psychologický proces vedení se objevuje, protože skupina lidí nahradila vlastní narcistické sklony stejnými sklony lídra, takže jejich láska k vůdci je přestrojenou sebeláskou, nebo náhražkou za neschopnost milovat sebe sama. „Narcismus druhé osoby,“ prohlásil, „má v sobě velkou přitažlivost pro ty, kdo odmítají část sebe sama… jako bychom jim záviděli požehnaný stav mysli.

Paradoxním důsledkem je, že tytéž psychologické charakteristiky, které umožňují mužským manažerům vystoupat na vrchol korporátní nebo politické pyramidy, jsou ve skutečnosti odpovědné za jejich pád. Jinak řečeno, získat práci není jen úkol odlišný, ale zcela opačný než úkol dělat svou práci dobře. Ve výsledku je příliš mnoho nekompetentních lidí povýšeno do manažerské pozice, to povýšeno nad lidi, kteří jsou kompetentnější.

 

Recommended articles